Bayer Contour_TS secer Paracin  Apoteka Dren

Karakteristike:

Bez kodiranja – zahvaljujući Bayer tehnologiji Bez kodiranja smanjuje se broj koraka i izbegavaju netačni rezultati zbog pogrešnog kodiranja.
Bez interakcija – sa drugim šećerima i supstancama prisutnim u uzorku krvi koje mogu uzrokovati lažno povišene ili snižene rezultate.
Mali uzorak krvi – 0.6 μL sa detekcijom nedovoljnog uzorka i kratko vreme merenja 8 sekundi.
Mogućnost uzimanja uzorka sa alternativnih mesta.
Mogućnost prenosa podataka sa aparata na računar, obrade i tabelarnog, grafičkog prikaza podataka.

Contour TS aparat poseduje tehnologiju za automatsku zaštitu preciznosti koja Vam omogućava jednostavno i tačno testiranje.

Za razliku od većine uređaja za određivanje šećera u krvi, Contour TS aparat poseduje tehnologiju koja eliminiše greške koje mogu nastati usled pogrešnog kodiranja aparata i usled prisustva različitih supstanci u uzorku krvi.

Tehnologija Bez kodiranja eliminiše postupak ručnog kodiranja pri korišćenju svake nove kutije test traka (ručno unošenje koda, kodnog čipa ili kodne trake) što može dovesti do netačnih rezultata merenja.

Accu_Chek_Perfor-secer-Paracin--Apoteka--Dren-

Karakteristike:
• dovoljno je samo 0.6 μl krvi
AST opcija – mogućnost testiranja sa alternativnih mesta
• redoziranje moguće u 5 sekundi
nema uzaludnog trošenja test traka
• idealnih dimenzija sa velikim displejom
jednostavan za korišćenje
• AC Multiclix
skoro bezbolno testiranje
• memorisanje 500 rezultata merenja
vreme merenja 5 sekundi
1. Provera uzorka krvi
• proverava količinu krvi koja je naneta na test traku
• signalizira ukoliko je ona nedovoljna
• redoziranje moguće u 5 sekundi
2. Sistemske provere
• proverava stepen vlažnosti(vlažnost vazduha mora biti u rasponu 10%-90%)
• proverava temperaturne varijacije(omogućuva tačne rezultate pri temperaturama 6˚C do 44˚C )
• proverava varijacije hematokrita
3. Provera test traka
• proverava ispravnost test traka i sistema uopšte(visoko osetljivi senzori proveravaju da li je test traka spremna za upotrebu ili je u slučaju oštećenja treba zameniti )
• kompenzuje uticaje vlage i temperature
• onemogućeno korišćenje traka sa isteklim rokom

Accu-chek Performa je glukometar koji omogućava pouzdano i bezbrižno testiranje!

Precision ABBOTT merač šećera Paraćin apoteka Dren

Karakteristike proizvoda
ABBOTT merač šećera u krvi PRECISION XCEED
Biosenzor tehnologija
Brzo i lako merenje (5 sekundi, 0,6 mikrolitara krvi)
Mogućnost merenja ketona iz krvi
Mogućnost merenja iz krvi dobijene s alternativnih mesta (podlaktica, nadlaktica, koren palca)
Nije potrebno čišćenje i održavanje
Veliki displej sa pozadinskim svetlom
Tonski signal da je test izvršen
Naznačeno mesto za ubacivanje traka (senzor se sam uključuje kad se umetne test-traka)
Mogućnost memorisanja 450 izmerenih vrednosti
Davanje prosečne vrednosti za 7, 14 i 30 dana
Lagan, kompaktan, modernog dizajna

Opis proizvoda
Lagan, kompaktan, modernog dizajna.
Biosenzor tehnologija sa brzim i lakim merenjem (5 sekundi, 0,6 mL krvi).
Mogućnost merenja ketona iz krvi kao i merenja iz krvi dobijene s alternativnih mesta (podlaktica, nadlaktica, koren palca).
Nije potrebno čišćenje i održavanje.
Poseduje veliki displej sa pozadinskim svetlom i tonski signal da je test izvršen.
Naznačeno je mesto za ubacivanje traka (senzor se sam uključuje kad se umetne test-traka).
Ima mogučnost memorisanja 450 izmerenih vrednosti i daje prosečne vrednosti za 7, 14 i 30 dana.
Garantni rok od 24 (dvadesetcetiri) meseca teče od datuma kupovine.
Ispravnost aparata garantuje se pri pridržavanju datih uputstava za rad i održavanje aparata.
APOTEKA PARAĆIN
| NASLOVNA |SAVETOVALIŠTE |PROIZVODI |KOZMETIKA |APARATI |AKCIJA |

APOTEKA PARAĆIN